İlyas Murat

Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyım

30.03.2020
Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyım

TÜRKÇE / EDBİYAT DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ?

 •    Her öğrencinin bilgi ve öğrenme düzeyi farklıdır ve bu da doğaldır. Eğer okuduğunuzu hemen anlamıyor ve daha fazla okuma gereği hissediyorsanız, çalışmalarınıza; kelime anlamı, cümle anlamı ve parçada anlam sorularını çözmeye yönelik bir nitelik kazandırmalısınız.
 •    Ayrıca çıkmış sorular incelenmelidir. Bu sayede çıkabilecek soruları tanıyacak, soruların soruluş şeklini kavrayacaksınız. Böylece sınavda karşılaşacağınız sorular size yabancı gelmeyecektir. 
 •   Anlam bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için az da olsa kitap okumaya çalışmalısınız.
 •   Türkçe dersi okuduğunu anlama, anlamlandırma, metne ilişkin açık uçlu soruları yanıtlayabilme ve yorumlamaya dayanan bir ders olduğundan çok okumak gereklidir.  Günde en az 10 sayfa okumanız bile size tahmin edemeyeceğiniz kadar fayda sağlayacaktır. Kitap okuma alışkanlığı olmayanlar ilk başlarda gazetelerden ilgilerini çeken köşe yazılarını, daha sonra Dünya Klasikleri’nden olan hikâye ve romanları daha sonra ise düşünsel içerikli deneme kitaplarını okumalıdırlar.
 •   Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük, bir deyimler sözlüğü, bir de atasözleri sözlüğü edinip okuma çalışmalarınızı bu sözlüklerle yaparsanız sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını da çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olursunuz. 
 •    Okul Türkçe kitaplarının konularının işleniş bölümünde yer alan “Kelime çalışmaları” ve “Okuma, anlama, Anlatma” çalışmaları bölümleri mutlaka incelenmeli, çalışılmalıdır. Soruları çözerken kalem kullanmak gerekir. Kelimelerin, cümlelerin anlamları belirlenip yanlarına yazılmalıdır.
 •    Özellikle paragraf sorularında kalem kullanmak çok önemlidir. Okunan ve parçadan çıkarılan düşünceler, konu, ana fikir ve yazarın içinde bulunduğu durum not edilmelidir. Bu veriler sorunun çözümünde bizden istenen bilgiler olacaktır.
 •    Uzun paragraf soruları, bazen en kolay sorular olabilmektedir. Zaman alacağını, zor olacağını düşünerek bu sorular atlanmamalıdır. Hızlı okuma yeteneği geliştirilerek ve sorunun kolay olabileceği de düşünülerek çözülmeye başlanmalıdır.
 •   Dilbilgisi konuları bilgiye dayanır. Dilbilgisi konu eksikleri tamamlanmalı, konularla ilgili ayrıntılı bilgiler edinilmeli, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.
 •   Dilbilgisi terimlerini ezberlemek, gramer sorularını çözmek için yeterli değildir. Terimlerin sözcük ya da cümleyle ilgili mantığını kavrarsanız bu tür soruları rahatlıkla çözersiniz. Bu durumda “zarf  nedir?” sorusuna değil “zarf ne işe yarar” sorusuna cevap aranmalıdır.
 •   Dil bilgisi konularının tablolarla özetlenmesi özellikle görsel hafızası güçlü öğrenciler için hatırlatıcı olacaktır.
 •   Türkçe konuları birbirinin devamı olduğu için konuları sırayla ve anlayarak çalışın. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin. Her konu bir sonraki konunun temelidir. Temeli sağlam olmayan bina en küçük etkilerde bile yıkılabilir. Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynasıdır, bu yüzden son 10 yılın çıkmış sorularını konu konu çözün. Test tekniğine alışmak için bol bol soru çözün. Anlayamadığınız yerleri mutlaka bir bilene sorun. Kaliteli kaynaklar kullanın.

TARİH DERSİNE NASIL ÇALIŞILMALI?

    Tarih dersinde konular tam anlamıyla kavranmadan soru çözmeye geçmek çok anlamsızdır. Öncelikle elimizde bulunan kaynaklardan konular iyice bir kavranmalı ve tarihin mantığı olan sıralama anlaşılmalıdır. Bu süreç bilgilerin birbirine karışmasını engelleyecektir.

Instagram

Tarih Nasıl Çalışmalıyız?

 • Konuların ezberlenmesi yerine, olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurarak yorumlama ve düşünme yeteneği geliştirilmelidir.
 • Tarih dersinde konuyu küçük parçalara bölerek öğrenmek daha doğrudur.
 • Tarih dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir. O yüzden Konular dersten sonra aynı gün içinde mutlaka tekrar edilmelidir.
 • Tarih dersinde başarınızı arttırmanız için, öncelikle dersi derste çok iyi dinlemeniz, o gün öğrendiğiniz konuyu tekrar etmeniz gerekir.
 • Konuların tam olarak kavranmadığı durumlarda sadece test çözmeye geçmek anlamsızdır. Önce konuyu tam olarak öğrenmek için konu tekrarı yapmalısınız.
 • Tekrar yapılırken konuyla ilgili, kendi cümlelerinizle özet çıkarabilir, grafik inceleme ya da harita üstünde çalışmalar da yapabilirsiniz.
 • Konuyu kendi kendinize sesli olarak anlatabilir, zihin haritaları oluşturabilir, ufak not kâğıtlarına hatırlatıcı notlar alabilir, bunları sıklıkla görebileceğiniz yerlere yapıştırabilirsiniz.
 • Olayların tarihini, yerini veya kişileri ezberlememiz, o olayı öğrendiğimiz anlamına gelmez. Dönemin koşulları, çağın gereklerini, olayların özelliğini anlamamız gerekir. Böylelikle kafanızda soru işaretleri kalmaz ve unutmanız önlenmiş olur.
 • Tarihi olaylar arasındaki benzerlikler ve ortak noktalar üzerinde durulmalıdır.
 • Bol soru çözmek, soruları çözme hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksiklerini görmek açısından da faydalıdır.
 • Konular ilerledikçe geçmiş konuların unutulmaması için düzenli tekrar edilmeli. Bunun için konunun yeniden çalışılmasına gerek yoktur. Konuyla ilgili tekrar testlerinin çözülmesi yeterlidir.

COĞRAFYA DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI?

 •    Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
 •    Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
 •    Coğrafya dersinden konuyu bilmek önemlidir ama daha önemlisi bu konularla ilgili yorum yapabilmektir. Fiziki çevremizde gerçekleşen olaylara karşı bir merak içinde olmak coğrafya öğrenmeyi daha zevkli hale getirecektir. Burada da görsel malzeme önemlidir. Bu dersi çalışırken birkaç farklı kaynaktan çalışmanızda yarar vardır. Şekilleri tekrar tekrar ele alıp hem yorum yapmalı hem de yorumlarımızı bir bilenle paylaşmanız size çok şey katacaktır.
 •    Klasik anlamda konu ile ilgili bol bol soru çözmeli, çıkmış soruları mutlaka elden geçirmeli. Konu çalışırken karşımıza çıkan grafik veya şekilleri güzel çizemeseniz bile, daha iyi anlamak için birde sizlerin çizmesinde yarar vardır. Hazır kaynaklardan okuyup geçmek yerine, yanında bir deftere not tutmanın faydasına inanıyorum.
 •    Genelde çıkmış sorular incelendiğinde bir önceki yıllara benzer sorular sorulmuştur. Bu anlamda bir önceki yıl mutlaka taranmış olmakla birlikte, soru kaçırmamayı hedefliyorsanız bilmelisiniz ki; konular öğrenilmeden geçilmemelidir. Tüm konular disiplinli bir şekilde öğretmenlerin gözetiminde takip edilmelidir. Bu konudan daha çok soru çıkıyor buraya yükleneyim, buradan az çıkıyor burayı bırakayım mantığı doğru değildir. Konular bir bütünlük içinde bilinmelidir.

FELSEFE DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ?

 •     Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.

FELSEFE DERSİNE ÇALIŞMA

Derste;

 •      Derse katılım ve kendi fikrinizi belirtme; dersin içeriğinin zenginleşmesi ve konunun anlaşılır hale gelmesi açısından önemlidir. Derste motivasyonunuzun yüksek olması ve dikkatinizi derse vermeniz için hazırlıklı gelmeniz ve önemli noktaların altını çizmeniz gerekmektedir. Felsefe dersinde ezberlemekten ziyade yorum gücü kazanmak ve soru çözme yöntemini öğrenmek önemlidir. Bu nedenle öğretmenin anlattıkları ile ilgili düşünme yeteneklerinizi geliştirici aktivitelere yönelmelisiniz.

Bireysel Çalışmalarda;

 •     Sorular paragraftan oluştuğu için iyi bir kitap okuyucusu olmak gerekir. Paragrafları hem hızlı okuyup, hem de anlayıp geçmek az bir süre içerisinde büyük bir çaba ister. Bu nedenle okuma düzeyinizi ve soru çözme yeteneğinizi geliştirmek için okuma faaliyetine önem vermelisiniz. Gerekli alt yapıyı oluşturmak için de öğretmenden, ders kitaplarından ve yardımcı kaynaklardan faydalanmalısınız.

YDS’YE HAZIRLANANLAR İÇİN YABANCI DİL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 •      Yabancı dil sadece sınav için öğrenilecek bir branş değildir. Dil öğrenmeyi tercih etmek bir akademik kariyer sürecinin küçük bir başlangıcıdır. Bir dil öğrenmek ömür boyu sürecek bir süreçtir. Ne sadece gramer ne sadece çeviri nede sadece paragraf, yabancı dile bir hayat tercihi olarak bakılmalıdır. İşin felsefi kısmını geçtikten sonra iyi bir temel sonrasında sürekli çalışma gerekecektir. Dil öğrenmeye sadece YDS de çıkacak 100 soru olarak bakmanın yanlışlığını dile getirdikten sonra kelime hazinesi zenginliği okuduğunu iyi anlamaya çalışma zamanın büyük bir kısmını yabancı dile ayırmakla alakalıdır. Konuları iyi kavramak ve ÖSYM’nin soru sorma tarzına uygun soru çözebilmekte dili bilmekten faklıdır, onu da eklemiş olayım. Bu konuyu halletmenin yolu da son 10 yılın tüm sorularını iyi bir şekilde çözmek ve soru tarzını yakalamanız sizin faydanızadır. Bu soru tarzını yakalamış kaynaklarını ve benzer soruların mutlaka kavranması ve çokça benzer açıklamalı soru çözümü yapılmalıdır. Programlı disiplinli çalışmayı bir öğrenci hayatının gayesi haline getirmelidir. Ve yazları unutma ihtimalini göz önünde tutarak işlediği derslerin defterlerini atmamalıdır. ve kendi kendine ders çalışabilmeyi de önemselidir.
 •    İngilizceyi öğrenmenin önemli diğer boyutu ise günlük yaşamımızda sürekli kullanmaktır. İngilizce kitaplar okumak, İngilizce haberleri izlemek, filmler ve televizyonu İngilizce olarak izlemek ve arkadaşlarınızla İngilizce konuşmak çok faydalıdır. İngilizce öğrenirken yazarak ve kaydedilmiş sesleri dinleyerek çalışmak oldukça yararlıdır.

MATEMATİK DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI?

 •    Tyt-ayt  matematiği çalışacak tüm öğrencilere tavsiye edeceğim en önemli nokta ilköğretim ikinci kademe (6.7.8.sınıf) matematiğini iyi bilip bilmedikleridir. Eğer bu konular bilinmeden lise müfredatı çalışılmaya başlanırsa yapı taşları eksik olmuş ve konular iyi öğrenilmemiş ve sorular çözülememiş olur.
 •    Konular derslerde iyi dinlendikten sonra mutlaka günü gününe tekrar edilmeli ve tekrarlar önemsenmelidir.
 •    Önceki yıllarda çıkmış sorular konularına ayrılarak çözülmeli ve kesinlikle işlemediğiniz ve iyice çalışmadığınız konulardan soru çözülmeye çalışılmamalıdır.
 •    Bazen ayda bir bazen haftada veya on beş günde bir geriye dönük ara ara tekrarlar yapılmalı ve sonuçları daha iyi hale getirmek için bolca tekrar soru çözülmelidir.
 •    Derslerde öğretmenin konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan veya eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır.
 •    Matematik bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Bu nedenle bol bol işlem yapmak, eksiklerinizi tespit  etmek ve giderme yollarını araştırmak önemlidir.
 •   Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar, birimler, formüller; ezberlenmek yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenilmelidir
 •   Gün içinde derste işlenen konu o akşam mutlaka tekrar edilmeli (Gözden geçirme, yüksek sesle okuma, birisine anlatma, yapılan problemleri bakarak tekrar yapma vb. yöntemlerle). Yapacağınız  “beş dakikalık” günlük tekrar tam öğrenmeyi destekleyecektir.
 •   Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli çalışılmazsa çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı ve programlı olmak şarttır.
 •   Öğrencilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de unutma olayıdır. Temeli sağlam olmayan bir öğrenci, bir konuyu öğrense dahi çalışmaya ara verir, geri besleme yapmazsa o konuyu çok çabuk unutacaktır. Bu yüzden her konuyu gündeminizden eksik etmeyin ve geri besleme yaparak muhakkak konularla ilgili tekrar örnekleri yapın.

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM?

Öğrenmenin ilk adımı kişinin bilmediğini fark etmesidir. Öyleyse öncelikli olarak matematik dersi bakımından kendinizin hangi durumda olduğunu belirlemelisiniz. 5 farklı ölçüt sıralıyorum hangi durumlarda olduğunuza siz karar verin.

 1. İşlem kabiliyetim az, konuları anlamıyorum

Teşhis: En baştasınız. Sayısal’ın S sinden başlamanız gerekiyor.

Reçete: Hiç üşenmeden Dört İşlem, Üslü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Genel Kavramlar gibi ilk ve en basit konulardan bir başlangıç yapmalısınız. En kolay gibi görünen soruların dahi çözümlerini aşama aşama irdelemelisiniz.

2. İşlem kabiliyetim iyi. ama konu eksiğim var.

Teşhis: İşlem kabiliyetinizin iyi olması “sayısal zekanızın” yeterli olduğunun göstergesidir.

Reçete: Hiç bilmediğiniz konuları rafa kaldırıp, az bildiğiniz konuları YUTUN. Tamamlanan konular üzerine de bilmediğiniz konuları azar azar yükleyin. Bildiğiniz konuların sayısı bilmediklerinizi geçtikçe motivasyonunuzun artacağını göreceksiniz.

3. Konuları anlıyorum fakat işlem hatalarım çok.

Teşhis: Konuları anlıyor olmanız matematiğe karşı bir yeteneğinizin var olduğunu gösterir.

 İşlem zayıflığı ise, yeteneğinizin uygulama ile desteklenmediğinin göstergesidir.

Reçete: İşlem kabiliyetini geliştirmenin en iyi –ve tek-yolu bol bol soru çözmektir. Konu anlatımlı kitapların çözümlü örneklerini özenle incelemenizde yarar var. Ne kadar farklı kaynaklardan soru çözerseniz o kadar çok soru çeşidi görmüş olursunuz ve böylece işlem hatalarınızı minimum seviyeye indirirsiniz.

4. İşlem kabiliyetim iyi, konularım da iyi. ama çok yanlışım çıkıyor.

Teşhis: Aceleci bir ruh yapısına sahipsiniz ve kötüsü, çalışmalarınızı bir sistem dâhilinde yapmıyorsunuz.

Reçete: Soru çözmekte acele etmeyin soruyu çözmeye başlamadan önce mutlaka anlamaya çalışın.  soru çözerken dikkatinizi toplamaya çalışın ve soru çözme işini önemseyin. Nasıl olsa yaparım diye bakmayın. Dağınık çalışma yerine daha disiplinli bir çalışma sistematiği belirleyin ve mutlaka ona uymaya çalışın.

5. Matematiğimi daha da  geliştirmek istiyorum fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum..

Teşhis: Korkmayın bu bir hastalık değil!

Reçete: Daha fazla matematiğinizi geliştirmenin yolu farklı kaynakları taramaktan geçer.  Size rakip olabilecek, çalışkan insanlarla aynı ortamları paylaşın. Soru bankalarıyla dostluğunuzu ilerletin. Mesela; yastığınızın altında en çok sevdiğiniz bir tane matematik kaynağı –muhakkak- bulundurun.

FİZİK DERSİ NASIL ÇALIŞILMALIDIR?

 •    Fizik dersindeki kuralları, formülleri ezberlemek yerine mantıklarını kavramaya çalışmak daha anlamlı bir yoldur. Konular gerçek hayata dair örneklerle birlikte kavranmaya çalışılırsa ve dersin öğretmeninden mutlaka öncelikle öğrenmeye çalışılırsa çözüm yoluna girilmiştir demektir.
 •    Fizikle ilgili geniş konu dağılımı ve konular arasındaki ilişkide göz önünde tutularak konular  öğrenilmeye çalışılmamalıdır. Mutlaka not alarak defter tutarak ve farklı kaynaklardan çözerek çalışılmalıdır.
 •    Soruların cevaplarında benzerliklerin çok olduğu, çeldiricilerle yanılma ihtimalinin fazla olduğu fizik dersi soruları mutlaka bol soru çözülerek aşılması gereken bir durumdur. Bununla birlikte fizik sorularında geometri gibi yorum ve görme kabiliyetinin gelişmesi gereken bir derstir. Bunun yanı sıra tabiatta soruların gerçeklerini görebilmeyi önemsemeli ve öğrenme gayretini bu şekilde beslemelidir. Bu arada yine geçmiş yıllardaki sorular mutlaka sınavların öncesinde ele alınmalı ve ayrıntılı bir şekilde çözülmelidir.

KİMYA DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI?

 •   Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir başka konuya geçilmemelidir.
 •   Kimya dersinde konu bilgisi, ezberden ziyade kavranmalıdır. Temel kimya kavramları semboller, kısaltmalar öncelikli olarak kavranmalı, gerekirse ezberlemek için hafıza teknikleri kullanılmalıdır. İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır.
 •   Eski konuların iyi kavranması için yine defter tutma ve not alarak çalışmak önemlidir. Belki burada daha farklı olarak bir öğretmenden veya kimyayı iyi bilen arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Konular arasında bağ kurmak kimya içinde geçerlidir. Semboller, konular, formüller unutulursa kesinlikle öğrenme tamamlanmamış olur.
 •    Çözümlü sorulara, farklı kaynaklar ve çıkmış soruların ele alınması kimya dersi içinde geçerlidir. Ayrıca kimyada biraz ezber yapmanın,  birazda abartmanın hiçbir mahsuru yoktur. Konu bilgisinin tam oturduktan hemen sonra bol bol sorular çözülerek pratik yapılmalıdır. Yoksa konular halledilmeden soru çözülmeye çalışılıyorsa bolca yanlış çıkma ihtimali oluşacak ve ben zaten kimyadan anlamıyorum denilerek ders çalışma işi yavaşlatılabilir.

BİYOLOJİ DERSİ NASIL ÇALIŞILMALI?

 •    Gerçek yaşamda hayatın parçası olan biyoloji çalışmayı zevkli hale getireceğimiz bir derstir. İlköğretimde ve alt sınıflarda konu eksiklerimiz iyi halledilmişse yeni konu öğrenmek daha zevkli hale gelecektir. Hayatı anlamak ve kavramak için biyoloji öğrenmesi gereklidir. Hele de sağlık sektöründe görev alacak veya biyoloji ve dallarında okuyacak tüm öğrencilerin biyoloji dersine bakışları hayatın önemli bir kesiti olarak düşünmelidirler.
 •    Konular içerisindeki bütünlük göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Biyoloji mantıkla bilginin iç içe girdiği derslerden biridir. Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir. Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.
 •    Biyolojiye ezberle geç demek doğru değildir. Ezberlense bile konunun pekişmesi için mutlaka çok soru çözmeli, çıkmış sorular taranmalı ve farklı kaynaklardan yararlanarak çalışılmalıdır. Çalışırken özet çıkarılmalı, terimler unutulmamalıdır.
 •     Ayrıntı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıntıların kaçmaması için de ders çalışırken karşılaşılan şekiller öğrenciler tarafından da çizilmeli sözün kısası çizerek, yazarak çalışılmalıdır. Tüm branşlar için genel bir yaklaşım.” Söz uçar, yazı kalır” deyimini unutmamamız lazım.

İlyas MURAT

YouTube
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Uweta | İlyas Murat ©